top of page

HİZMETLER

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimizi, gerekli uzmanlığı ve esnekliği sağlayabilecek kapasiteye sahip geniş bir danışmanlık ağı çerçevesinde vermekteyiz. 

 • Dijitalleşme ve Muğlak-Belirsiz-Komplike-Karmaşık (VUCA) düzende strateji geliştirme 

 • Kurumsal ve Liderlik Gelişim Stratejileri Tanımlama ve Uygulama

 • Kültürel Değerlendirme ve Dönüşüm Programları Tasarım ve Uygulaması 

 • Yetenek Yönetimi, Tutundurma, Gelişim  ve Bağlılık Çalışmaları 

 • Yedekleme Stratejileri ve Lİderlik Gelişim Süreçleri 

Koçluk ve Süpervizyön

Tüm koçluk hizmetlerimiz Ashridge Business School tarafından öne çıkarılan "İlişkisel ve İlgisel Koçluk" modeli ile Adler ve Academy of Executing Coaching ekollerini temel alır.

 • Üst Düzey Yönetici Koçluğu 

 • Yeni Yönetici Koçluğu

 • Yönetim Ekibi Koçluğu

 • Ekip Gelişimi ve Koçluğu

 • Kültürlerarası Uyum - Expat Koçluğu

 • Kariyer Gelişim Koçluğu

 • Yetenek Havuzu Koçluğu

 • Koçlar için Süpervizyon Hizmetleri

Gelişim Etkinlikleri

Tüm gelişim etkinliklerimiz ihtiyaçlara göre tasarlanır ve uyarlanır. Temel başlıklarımız:

 • Değerlerini Yaşayarak Başarı

 • Dirayetli Gelişim

 • NIYET'ini tanımlamak

 • Performans ve Kariyeri Yönetmek

 • Bir Amaç için Değişim: Geribildirim ve Bireysel Gelişim Olgunluğu

 • Belirsizlik Çağında Değerlerle Yönetmek

 • Koç gibi Yönetmek

 • İş Sürekliliği için Yetenek Yönetimi

 • Fokus grup çalışmaları

bottom of page