top of page

MÜŞTERİLER

Müşterilerimizle etkili bir işbirliği çerçevesinde kurumsal, bireysel, yönetsel gelişim stratejileri tasarlama ve sunma, kültürel dönüşü programları yönetme, çalışan değer yönetimi, çalışan bağlılığı, yetenek yönetimi ve yedekleme stratejileri geliştirme, koçluk hizmetleri, gelişim faaliyetleri, değerlendirme merkezleri tasarlama ve sunma hizmetlerini etkin bir şekilde vermekteyiz. 

 

Bilgi Tekbolojileri, Telekom, İlaç, Otomotiv, Hızlı Tüketim Malzemeleri, Bankacılık ve Sigorta gibi çok çeşitli sektörlerde deneyime sahibiz. 

Buyce derin deneyimi ve bilgisi ile müşterilerine değer katan bir kurumsal gelişim ve İK danışmanıdır. Enerjisi, işe yaklaşımı ve açık iletişimi ile üretken bir ortam sağlayarak gereken sonuçları elde etmekte başarılıdır. Ayrıca, çalıştığı kuruma ait hızlı ve doğru değerlendirmeler elde etmek ve gerçekçi öngörüler sunmak konusunda hayli yetkindir.  She is skilled in getting a quick insight of the organization she works with and providing realistic foresights.

Haluk Çeribaşı, Encon Kurucu Ortak

bottom of page